14ม.ค./17
1915964256- (2)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

        งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คระครุศาสตร์ จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีกิจกรรมต่างๆ จากสาขาวิชาที่สังกัดคณะเช่น การแสดงละครของสาขาปฐมวัย  สาขาประถมศึกษา  และ การจัดซุ้มเล่นเกม
Continue reading

01ธ.ค./16
28

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิต ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ

              เมื่อวันที่ 29 -30 พฤสจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้ทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิต Continue reading

16พ.ย./16

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2559

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ที่ผ่านมา Continue reading

16พ.ย./16

กิจกรรมทำความดี ถวายแด่พ่อหลวง Big Cleaning Day

           กิจกรรมทำความดี ถวายแด่พ่อหลวง Big Cleaning Day ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9
Continue reading

09พ.ย./16

ร่วมงานถวายความอาลัยพ่อหลวง ณ สนามกีฬาศรีณรงค์และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ

               เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ
Continue reading