20ม.ค./17
ICT (2)

โครงการบริการวิชาการ ICT FOR EDUCATION ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
Continue reading

19ม.ค./17

โครงการบริการวิชาการ ICT for Education โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Continue reading

14ม.ค./17
1915964256- (2)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

        งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คระครุศาสตร์ จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีกิจกรรมต่างๆ จากสาขาวิชาที่สังกัดคณะเช่น การแสดงละครของสาขาปฐมวัย  สาขาประถมศึกษา  และ การจัดซุ้มเล่นเกม
Continue reading

01ธ.ค./16
28

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิต ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ

              เมื่อวันที่ 29 -30 พฤสจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้ทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิต Continue reading