25ต.ค./16
DSC_0976_-_Copy

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต”

      เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้จัดการประชุมฯในหัวข้อ”การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต”
ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31
Continue reading

02ก.ย./16
36

การแข่งขันกีฬาสีตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด”ไอซีที สัมพันธ์”ครั้งที่ 1

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในของสาขาฯ ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีอาจารย์จักรพงษ์ วารี ประธานโปรแกรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีน้ำใจ ต่อกันและ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพ มิตรไมตรีกับคณาจารย์และเพื่อนร่วมสถาบัน
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวชี้วัด 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

Continue reading

31ส.ค./16
5

ดาวดวงใหม่ของคณะครุศาสตร์ ปี 2559

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้จัดการประกวด Freshy Night Mr. & Miss 2016 ณ โรงยิมเนเซียมฯ นักศึกษาสาขา ICT เข้าร่วมกิจกรรมและชมการประกวด
Continue reading

11ส.ค./16
1

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ” 84 พรรษามหาราชินี “

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินีประจำปี ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ณ บริเวณอาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ เมื่อช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป   มีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   และช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก  

Continue reading