วารสารข่าวไอซีทีเพื่อการศึกษาเล่มที่ 2

ict-v-2-208x300Journal of ICT for Ed  V2
เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการสำหรับวารสารไอซีทีเพื่อการศึกษา Journal of ICT for Education  วารสารวิชาการที่มีคุณภาพรวบรวมบทความวิชาการ บทความวิจัยรวมถึงข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา  พร้อมแล้วสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจได้ศึกษา
http://journalofict.srru.ac.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*