ร่วมงานถวายความอาลัยพ่อหลวง ณ สนามกีฬาศรีณรงค์และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ

               เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ
มีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้นักศึกษา      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีฯได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙  และจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้อง เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พ่อหลวง
8 1 3 5 7 10 11 4 9

 

ประกันคุณภาพหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*