กิจกรรมทำความดี ถวายแด่พ่อหลวง Big Cleaning Day

           กิจกรรมทำความดี ถวายแด่พ่อหลวง Big Cleaning Day ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9
ทางคณะครุศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาในสังกัดลงปฏิบัติทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 41 โดยนักศึกษาสาขา ICT รับผิดชอบเก็บขยะบริเวณรอบๆอาคาร 41 และรอบโรงยิมเนเซียม เพื่อให้เกิดความสะอาดและสร้างจิตอาสาให้กับตนเอง
 1.4 1.5   

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*