กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

        งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คระครุศาสตร์ จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีกิจกรรมต่างๆ จากสาขาวิชาที่สังกัดคณะเช่น การแสดงละครของสาขาปฐมวัย  สาขาประถมศึกษา  และ การจัดซุ้มเล่นเกม
        นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขา ICT ในซุ้มที่  2 ร่วมทำกิจกรรมจัดซุ้มเล่นเกมสอยดาวและบิงโก   ภายในงานวันเด็กมีน้องๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมกันอย่างคั่บคั่ง ได้ของรางวัลในแต่ละซุ้มมากมาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยความเรียบร้อย สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กและเยาวชน
3  1 (2)  2 12 (2)  10  20 (2) 11 (2)  24 (2)  14 15  17 (2)  21 4 23 5 (2)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*