อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี

IMG_2508 boonto3-e1503036205348 20545275_1466997886679372_2245928509270960599_o
อ.ดร.จักรพงษ์  วารี
ประธานหลักสูตร
อ.ว่าที่ร้อยเอก บุญโต  นาดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
noojaree copy2 13029626_958194814233969_6896625191070467762_o 20967907_1804982579518775_1629729512_o
อ.ดร.นุชจรี  บุญเกต
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กฤษณณัฐ หนุนชู
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 น.ส.ภาวิดา นิยมทอง
นักวิชาการศึกษา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*