สถานที่จัดการเรียนการสอน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มีสถานที่จัดการเรียนการสอน  ณ  อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

10486952_796708523696882_1877321710_o

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

16298915_10209483789945511_5141939628002189312_n

 

ห้อง  SMART  CLASSROO

19247980_1350729164974333_8542886253986995371_n


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*