16พ.ย./16

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2559

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ที่ผ่านมา Continue reading

16พ.ย./16

กิจกรรมทำความดี ถวายแด่พ่อหลวง Big Cleaning Day

           กิจกรรมทำความดี ถวายแด่พ่อหลวง Big Cleaning Day ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9
Continue reading

09พ.ย./16

ร่วมงานถวายความอาลัยพ่อหลวง ณ สนามกีฬาศรีณรงค์และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ

               เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ
Continue reading

25ต.ค./16
DSC_0976_-_Copy

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต”

      เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้จัดการประชุมฯในหัวข้อ”การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต”
ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31
Continue reading