02ก.ย./16
36

การแข่งขันกีฬาสีตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด”ไอซีที สัมพันธ์”ครั้งที่ 1

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในของสาขาฯ ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีอาจารย์จักรพงษ์ วารี ประธานโปรแกรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีน้ำใจ ต่อกันและ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพ มิตรไมตรีกับคณาจารย์และเพื่อนร่วมสถาบัน
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวชี้วัด 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

Continue reading

31ส.ค./16
5

ดาวดวงใหม่ของคณะครุศาสตร์ ปี 2559

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้จัดการประกวด Freshy Night Mr. & Miss 2016 ณ โรงยิมเนเซียมฯ นักศึกษาสาขา ICT เข้าร่วมกิจกรรมและชมการประกวด
Continue reading

11ส.ค./16
1

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ” 84 พรรษามหาราชินี “

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินีประจำปี ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ณ บริเวณอาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ เมื่อช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป   มีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   และช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก  

Continue reading

06ก.ค./16
DSC_7631

การประชุม การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (5ปี) ครั้งที่1/2559

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 25559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 29 อ.จักรพงษ์ วารี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนฯ และ อ.ว่าที่ร.อ.บุญโต นาดี รองประธานเข้าร่วมการประชุม การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5ปี) ครั้งที่ 1 /2559 Continue reading

04ก.ค./16
3

การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.๕ ปี) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ในการนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่
Continue reading